Uspořádání dne

 

6.00 – 9.45 hodin     -   scházení dětí, volné hry, individuální činnosti,

                                  kruh, tělovýchovná chvilka,

                                  svačina , hygiena,

                                    individuální, skupinové a řízené činnosti

10.00 – 11.30 hodin  -   příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.30 – 12.15 hodin  -   hygiena, oběd, stomatologický program

12.15 – 14.15 hodin  -   polední odpočinek, průběžné vstávání,

                                  aktivity nespících dětí

14.15 – 16.00 hodin   -  hygiena, svačina, spontánní aktivity, individuální činnosti

 

Režim dne je závazný pouze pro čas stanovený na jídlo, ostatní činnosti je možné aktuálně upravovat dle akcí pro děti, jejich zájmů a vzniklé situace.