Připravované akce: duben - červen 2019


17.4.            1000            Cvičná evakuace

25.4.              900         Slet čarodějnic   

26.4.              800         Focení dětí na závěr školního roku  

6.5.                915        Projektový den v MŠ

13.5.              915        Projektový den v MŠ

14.5. .            900        Preventivní program

13. – 14.5.     900        Zápis do MŠ

21. - 23.5.    1445        Besídka ke Dni matek   

23.5.            1000        Vystoupení dětí v Sanatoriu  

29.5.            1000        Den dětí

30.5.             900         Den otevřených dveří - hasiči,záchranka,policie                                                            

3.6.              1000        Preventivní program : Krůčky k bezpečí

20.6.             1500       Rozloučení s předškoláky