Připravované akce: duben - červen 2018

 

17.4.              900        Preventivní program

20.4.            1000            Cvičná evakuace

23.4.              900        Pohádka: O kohoutkovi a slepičce

24.4.           1000             Focení  dětí na závěr školního roku

25.4.              900         Slet čarodějnic   

14. – 15.5.     800        Zápis do MŠ

15.5.              900        Preventivní program

14.5.            1000        Preventivní program : Krůčky k bezpečí

16.5.              900         Pohádka: Strašfuňákovo cestování 

16. - 19.5.    1445        Besídka ke Dni matek

1.6.              1000        Den dětí

17.5.             730         Školní výlet - Skalka          

20.6.             1500       Rozloučení s předškoláky