Platební podmínky


Úplata za předškolní vzdělávání : 300,- Kč měsíčně

Celodenní stravné: 35,- Kč na den

7leté děti: 39,- Kč na den

Pokud dítě onemocní, bude v den nepřítomnosti oběd vydán rodičům do jídlonosiče, další den bude dítě ze stravy odhlášeno.

Odhlašování dětí den předem do 9.30 hodin.

Pitný režim po celý den zajištěn.