Rozpočet na rok 2020:

ZMH na svém řádném zasedání dne 16.12.2019 schválilo rozpočet na rok 2020 v částce : 846.000,- Kč

- usn. 307/10ZM/2019Návrh rozpočtu 2021-2022.pdfNávrh rozpočtu 2019 - 2021.pdf

ZMH na svém řádném zasedání dne 17.12.2018 vzalo na vědomí Návrh rrozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2020 - 2021  - usn. 57/3ZM/2018