návrh rozpočtu 2019 - 2021.pdf

ZMH na svém řádném zasedání dne 17.12.2018 vzalo na vědomí Návrh rrozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2020 - 2021  - usn. č57/3ZM/2018


návrh rozpočtu na rok 2018 .xlsx

ZMH na svém řádném zasedání dne 18.12.2017 vzalo na vědomí Návrh rrozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu  - usn. č. 872/22ZMH/2017