Ředitelka Mateřské školy Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:


 


 1.  

   

  Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však pro děti od 2let.

   

 2.  

   

  Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených následovně. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

   


 

Kritérium

 

Bodové ohodnocení

Věk dítěte

mladší 3 let věku

0

3 roky věku

5

4 roky věku  ze spádového obvodu MŠ (přednostní přijetí)

 

13

5 let věku  ze školského obvodu spádové MŠ (povinné přijetí)

 

15

Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt ve školském

obvodu spádové školy

 

           10

Trvalý pobyt mimo obec

            0

Individuální situace dítěte

mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte

ze spádového obvodu

 

           10

Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte  z nespádového obvodu

 

           5

 

Sociální potřebnost dítěte

15

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

 

15


 


Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií.